Přejít k obsahu


The Use of Process-Oriented Methods of Calculation to Determine the Costs of Logistics Processes

Citace:
ČECHURA, T., ŠIMON, M. The Use of Process-Oriented Methods of Calculation to Determine the Costs of Logistics Processes. International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering, 2014, roč. 8, č. 6, s. 2017-2020. ISSN: 1307-6892
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Use of Process-Oriented Methods of Calculation to Determine the Costs of Logistics Processes
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Tomáš Čechura , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je vytvořit návrh na stanovení nákladů logistických procesů pomocí procesně orientovaných metod kalkulace. Tradiční postup je, že logistické náklady jsou součástí výrobní režie a ta se stanovuje pomocí určité přirážky. Při využití tradičního přístupu není tedy zřejmé na co, či na které činnosti byly které náklady konkrétně vynaloženy. Náš pohled se snaží tento problém odstranit. Přínosem nasazení procesního přístupu je, že umožní identifikovat logistické procesy, které jsou jinak součástí výrobní režie. V první části tento článek popisuje vývoj dostupných procesních metod. V další části je pak na příkladu ukázána možnost implementace procesní metody PKR na oblast logistických procesů. Na závěr jsou shrnuty přínosy použití této metody v logistice.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to create a proposal for determining the costs of logistics processes by using process-oriented calculation methods. The traditional approach is that logistics costs are part of manufacturing overhead which is usually calculated as a percentage surcharge. Therefore in the traditional approach it is not obvious where and in which activities costs were incurred. So it is impossible to trace logistics costs to products. Our point of view is trying to fix or at least improve this issue. Another benefit of applying the process approach is identification of logistics processes which are otherwise part of manufacturing overhead. In the first part this paper describes the development of process-oriented methods over time. The next part shows the possibility of implementing the process-oriented method called Prozesskostenrechnung to logistics processes. The conclusion summarizes advantages and disadvantages of using this method in logistics.
Klíčová slova

Zpět

Patička