Přejít k obsahu


Control of H-bridge Power Inverter with LCL Filter

Citace:
BLAHNÍK, V., JÁRA, M., PEROUTKA, Z., TALLA, J., MATULJAK, I. Control of H-bridge Power Inverter with LCL Filter. In Applied Electronics. Plzeň: University of West Bohemia - Faculty of Electrical Engineering, 2014. s. 135-138. ISBN: 978-80-261-0276-2 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of H-bridge Power Inverter with LCL Filter
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia - Faculty of Electrical Engineering
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Martin Jára , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jakub Talla Ph.D. , Ing. Ivan Matuljak
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje řidicí algoritmus určený pro jednofázový H můstkový výkonový střídač s LCL filtrem. Použití LCL filtru pomáhá k značnému snížení zvlnění proudu. Na druhé straně je značně snížena stabilata rízeni měnice, největší problém je s řízením proudu a proto je použita dvojitá zpětnovazební řídící smyčka. Uvedené řešení zajišťuje přímé řízení proudu, jak na straně měniče, tak na výstupu z LCL filtru, řízení tak zajišťuje precizní řízení proudu na sinusový tvar. Vlastnosti navrženého řízení byli otestovány na laboratorním prototypu výkonového H můstku se středně vysokou spínací frekvencí (nad tisíc Hertz) a s nezanedbatelným trvaním mrvých časů 3,3us.
Abstrakt EN: This paper describes control algorithm for the controlled single-phase H-bridge power inverter with LCL filter. The LCL type of the filter provides significant reduction of the current ripple. On the other hand the stability of the circuit is reduced as well, especially the current control stability which is the reason for double current control implementation. This solution provides direct current control of both the converter input and output side currents while the main control requirement is to provide the precise sinusoidal output current waveform. The proposed control was verified on a laboratory prototype of H-bridge power inverter with medium switching frequency (over thousands of Hertz) and with inconsiderable (3.3 us) dead-times.
Klíčová slova

Zpět

Patička