Přejít k obsahu


Metodika návrhu modulární elektrické výzbroje vysokonapěťových měničů

Citace:
KOMRSKA, T., GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Metodika návrhu modulární elektrické výzbroje vysokonapěťových měničů. ZČU v Plzni : Neuveden, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design Methodology of modular electrical equipment of multilevel converters
Rok vydání: 2014
Místo konání: ZČU v Plzni
Název zdroje: Neuveden
Autoři: Ing. Tomáš Komrska Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá metodikou návrhu víceúrovňových měničů. Vstupními parametry návrhu jsou napětí na střídavých svorkách měniče, požadovaný výkon a požadavek na vestavěnou rekuperaci. Úkolem vlastního návrhu je provést podrobný výpočet parametrů měniče, dimenzování, výběr vhodných součástek z uspořádané databáze a specifikace finálního měniče. Návrh je proveden pro tři typy víceúrovňových měničů: i) s upínacími diodami, ii) s plovoucími kondenzátory, iii) modulární měniče. Výstup návrhu umožňuje přehledné srovnání všech uvedených variant měničů, zejména s ohledem na cenu, použité součástky, jmenovité parametry a počet komponent.
Abstrakt EN: This research report deals with the methodology of design of multilevel converters where input parameters are demanded ac voltage, demanded power and recuperation request. Main task of the design is to perform detailed computation of relevant parameters, dimensioning, components selection from ranked database and final converter specification. The design is made for three types of multilevel converters: i) neutral point clamped conv., ii) flying capacitor conv., iii) modular multilevel conv. The design output provides us with clear comparison of all menshioned converter types, regarding price, number of selected components, and rated parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička