Přejít k obsahu


Zpracování dokumentů s využitím Linked Data

Citace:
DOSTAL, M. Zpracování dokumentů s využitím Linked Data. TU Košice, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Document processing with Linked Data
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Martin Dostal
Abstrakt CZ: Cílem přednášky je představení využití Linked Data pro vylepšení existujících text-miningových úloh. Nejdříve si stručně představíme pojem Linked Data a jeho význam pro Sémantický web. Dále se podíváme na využití sémantických informací z Linked Data pro analýzu textových dokumentů. Konkrétně se zaměříme na využití Linked Data pro volbu vlastností (feature selection) v kombinaci s PageRankem a na problematiku pojmenování shluků (cluster labeling).
Abstrakt EN: The aim of the lecture is to introduce the use of Linked Data to improve existing text-mining tasks. First, we briefly introduce the concept of Linked Data and its relevance for the Semantic Web. Furthermore, looking at the use of semantic information from Linked Data to text document analysis. We will focus on cluster labeling and feature selection with Linked Data and PageRank.
Klíčová slova

Zpět

Patička