Přejít k obsahu


Modulátor 4fázových měničů s minimalizací nekonečné normy

Citace:
KOMRSKA, T., GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Modulátor 4fázových měničů s minimalizací nekonečné normy. ZČU v Plzni : EGE s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Infinity norm minimization based modulator for 4phase converters
Rok vydání: 2014
Místo konání: ZČU v Plzni
Název zdroje: EGE s.r.o.
Autoři: Ing. Tomáš Komrska Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva se zabývá návrhem univerzálního modulátoru pro 4fázové měniče umožňujícím zvýšení využití potenciálu měniče a snížení napětí ve stejnosměrném meziobvodu. Navržený modulátor je založen na metodě minimální nekonečné normy, kdy na základě požadovaných výstupních napětí zadaných algoritmem řízení jsou vypočítány modulační signály vstupující do PWM s minimalizovanou amplitudou. Výpočet vektoru modulačních napětí s minimální nekonečnou normou probíhající v modulátoru v reálném čase je založen na Cadzowově algoritmu. Univerzálnost metody spočívá v možnosti nasazení i v aplikacích, kde požadované, silně rozvážené výstupní napětí měniče, obsahuje také netočivou složku, a kde tradiční metody modulace 4fázových měničů selhávají.
Abstrakt EN: This research report deals with design of an universal modulator for 4phase converters which enables exploitation increase and dc-link voltage minimization. The proposed modulator is based on the minimum infinity norm method; the modulation signals, computed from outputs of control algorithm, enter the PWM block with minimized amplitudes. The computation of the modulation signals with minimum infinity norm is based on Cadzow algorithm and it takes place in real time. The modulator is universal, i.e. it is possible to employ it also in applications, where the required, strongly unbalanced converter output voltage contains zero-sequnce component and where the traditional modulation methods fail.
Klíčová slova

Zpět

Patička