Přejít k obsahu


Google's PageRank as a Tool for Bibliometric Measurements

Citace:
FIALA, D. Google's PageRank as a Tool for Bibliometric Measurements. University of Sheffield, Sheffield, Velká Británie, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Google's PageRank as a Tool for Bibliometric Measurements
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V této přednášce si ukážeme, jak se dá známý algoritmus PageRank původně vyvinutý společností Google pro hodnocení významnosti webových stránek využít také při analýze jiných systémů. K těmto systémům patří rovněž citační sítě vědeckých publikací a výzkumníků. Ukážeme si, jak lze upravit vzorec PageRanku tak, aby zahrnoval i informace ze sítí spolupráce a čas publikací. Ve druhé části přednášky se zaměříme na několik databází, které se používají při hodnocení vědců (např. Web of Science, DBLP nebo CiteSeer) a představíme nový indikátor hodnocení aktuální výkonnosti vědeckých pracovníků.
Abstrakt EN: In this talk we will show how the well-known PageRank algorithm, which was originally conceived by the Google web search engine for the ranking of webpages, can also be used for the analysis of other systems. There belong citation networks of scientific publications and researchers to these systems as well. We will show, how the PageRank formula can be modified in order to also include the information from collaboration networks and the time of publications appearance. In the second part of the talk, we will focus on a few databases that can be used for the assessment of scientists (e.g. Web of Science, DBLP, or CiteSeer) and we will introduce a new indicator for the evaluation of the current performance of researchers.
Klíčová slova

Zpět

Patička