Přejít k obsahu


Experimentální testování 3- fázového střídače s výstupním LCL filtrem ve variantě řízení založené na PR regulátorech

Citace:
KOMRSKA, T., CIBULKA, J., TALLA, J., PEROUTKA, Z. Experimentální testování 3- fázového střídače s výstupním LCL filtrem ve variantě řízení založené na PR regulátorech. ZČU v Plzni : Neuveden, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental testing of 3-phase inverter with LCL filter: The control based on PR controllers
Rok vydání: 2014
Místo konání: ZČU v Plzni
Název zdroje: Neuveden
Autoři: Ing. Tomáš Komrska Ph.D. , Ing. Jiří Cibulka Ph.D. , Ing. Jakub Talla Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá experimentálním měřením 3-fázového střídače s výstupním sinusovým LCL filtrem. Soustava je uvažována jako zdroj 3-fázového regulovaného napětí s regulovaným výstupním frekvenčním rozsahem 0 – 120 Hz. Zpráva zkoumá pomocí série experimentů na laboratorním prototypu chování soustavy a robustnost řízení s ohledem na nelineární zátěž typu třífázový diodový usměrňovač odebírající výkon 750 W. Řízení, jehož hlavním úkolem je eliminace kmitů problematického LCL filtru, je založeno na dopředném modelu, proporcionálně-rezonančních (PR) regulátorech pracujících ve stacionárním souřadném systému (alfa, beta) a stabilizační zpětné vazbě.
Abstrakt EN: This research report deals with experimental testing of three-phase inverter with LCL sine filter. The system is considered as a power source providing three-phase controlled voltage with output frequency of 0 - 120 Hz. Experiments performed on laboratory prototype provide us with information about system behavior as well as robustness of the control algorithm, regarding a nonlinear load (three-phase diode bridge rectifier of 750 W). The control, which has to eliminate oscillations caused by LCL filter, is based on mathematical model, proportional-resonant (PR) controllers operating in stationary reference frame (alpha, beta) and stabilization feedback.
Klíčová slova

Zpět

Patička