Přejít k obsahu


Design of Safe Systems

Citace:
HLOUŠEK, P., KONEČNÝ, I. Design of Safe Systems. In Improving Disaster Resilience and Mitigation – New Means and Tools, Trends. Dordrecht: Springer, 2014. s. 269-282. ISBN: 978-94-017-9138-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of Safe Systems
Rok vydání: 2014
Místo konání: Dordrecht
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Petr Hloušek Ph.D. , Doc. Ing. Ivan Konečný CSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o železničních zabezpečovacích systémech a jejich vlastnostech. Zabývá se definicí bezpečnosti, úrovněmi integrity bezpečnosti, metodami zajišťování bezpečnosti, problémy bezpečného přenosu dat a procesem schvalování bezpečnosti těchto systémů.
Abstrakt EN: This chapter deals with brief overview of Railway Signalling and Interlocking (RSI) systems and its characteristics, safety definition, safety integrity levels, methods of safety achievement, problems of safety data transmission and safety approval process. The main purpose of use of these systems is assurance of railway traffic safety that means prevention against railway accidents. There is rich experience with its design gained during more over than 150 years of its evo-lution. We believe that it can be good inspiration for other systems increasing their resilience in disaster conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička