Přejít k obsahu


4-fázový střídač pro napájení nelineární zátěže řízený metodou minimální nekonečné normy

Citace:
KOMRSKA, T., GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. 4-fázový střídač pro napájení nelineární zátěže řízený metodou minimální nekonečné normy. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 4-phase inverter with LCL filter for compensation of earth fault current
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Komrska Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Funkční vzorek vznikl za účelem analýzy, ověření fyzikálního principu a posouzení proveditelnosti: i) samostatné třífázové sítě napájené 4-fázovým měničem, ii) kompenzace nepříznivých účinků na síť vznikajících při nesymetrickém zatěžování sítě, tj. při připojené třífázové silně nesymetrické zátěži, iii) ověření činnosti nového způsobu řízení měniče s novou PWM založené na minimální nekonečné normě umožňující provoz při minimálním napětí na stejnosměrné straně měniče.
Abstrakt EN: Functional sample has been built in order to make analysis, verify physical principle and assess feasibility of: i) three-phase island grid supplied by 4-phase converter, ii) compensation of undesired effects related to three-phase strongly unbalanced load, iii) novel PWM modulator for 4-phase converters which is based on minimum infinity norm enabling dc-link voltage miminization of the converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička