Přejít k obsahu


SW pro návrh modulární elektrické výzbroje výkonových polovodičových měničů

Citace:
KOMRSKA, T., KOŠAN, T., GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. SW pro návrh modulární elektrické výzbroje výkonových polovodičových měničů. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SW for design of modular electrical equipment of power semiconductor converters
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Komrska Ph.D. , Ing. Tomáš Košan , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Software provádí návrh víceúrovňových měničů na základě požadovaných parametrů uživatele. Měnič je uvažován jako soustava sestávající z třífázového usměrňovače, stejnosměrného meziobvodu a třífázového střídače. Dle požadavku na vestavěnou rekuperaci návrh počítá s aktivním či pasivním typem usměrňovače. Software provede návrh pro tři typy víceúrovňových měničů: i) měnič s upínacími diodami, ii) měnič s plovoucími kondenzátory, iii) modulární víceúrovňový měnič.
Abstrakt EN: The software performs the design of multilevel converter regarding the user input parameters. The converter is considered as a system consisted of three-phase rectifier, dc link and three-phase inverter. According to the recuperation request, the design is specified with an active or passive rectifier. The software performs the design for three types of multilevel converters: i) neutral point clamped converter, ii) flying capacitor converter, iii) modular multilevel converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička