Přejít k obsahu


Semantic analysis of software specifications with Linked Data

Citace:
DOSTAL, M., NYKL, M., JEŽEK, K. Semantic analysis of software specifications with Linked Data. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2014, roč. 67, č. 2, s. 368-376. ISSN: 1992-8645
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Semantic analysis of software specifications with Linked Data
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Martin Dostal , Ing. Michal Nykl , Prof. Ing. Karel Ježek CSc.
Abstrakt CZ: Životní cyklus vývoje sw je proces zahrnující návrh, vývoj a vylepšení sw aplikace. V dnešní době jsou používány zejména komponentové systémy z důvodu možnosti využití nezávislých modulů. Individuální modul, známý také jako komponenta, může být implementován v podobě sw balíčku, webové služby nebo webového zdroje, který zapouzdřuje množinu funkcí. SW produkty jsou výstupem konfiguračního procesu zahrnujícího využití rozlišných komponent. Navíc řada sw produktu umožňuje vlastníkům tvořit odvozené sw produkty dle aktuálních potřeb. Tento fakt a potřeba validace sw produktů vyžaduje metody pro zpracování a validaci sw specifikací. V tomto článku představíme přístup pro sémantickou analýzu sw specifikací s využitím Linked Data.
Abstrakt EN: Software development life cycle is the process involved in the design, development and improvement of a software application. Nowadays especially component systems are used due to possibility of implementing reusable independent modules. The individual module, known as a software component, can be implemented in a form of a software package, a web service or a web resource that encapsulates a set of related functions. Software products are derived in a configuration process by composing different components. Moreover a software product line enables stakeholders to derive a different software products based on their needs. This fact and need for validation of the software product and its components requires methods for software specification processing and matching with concrete sw properties. In this article we will propose an approach for semantic analysis of software specifications with Linked Data.
Klíčová slova

Zpět

Patička