Přejít k obsahu


Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích

Citace:
ČAPEK, L., NETOLICKÝ, P., PLZÁK, J., VLADAŘ, J. Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích. Archeologia historica, 2014, roč. 39, č. 2, s. 473-500. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Information about the Building Form of the Řesanice Manor (Plzeň-jih District)
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D. , Mgr. Petr Netolický , Mgr. Jindřich Plzák , Jan Vladař
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá rozborem stavební podoby tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih, na základě staršího stavebně historického a nově vyhodnoceného archeologického výzkumu z let 2004–2010, při kterém byly zachyceny starší situace tvrze v podobě obvodové zdi a rozsáhlé destrukce shořelých mazanicových otisků. Na základě rozboru terénní části archeologického výzkumu a rozboru artefaktů (keramika a mazanice) byla učiněna představa o možné stavební podobě panského sídla a jeho stavebních a vývojových fázích.
Abstrakt EN: This contribution analyses the building development of the manor in Řesanice, Plzeň-jih District, on the basis of earlier building and historical research, as well as archaeological research from the years 2004–2010 that has been reassessed. It unearthed some of the manor’s older features in the form of a perimeter wall and an extensive destruction of burnt daub imprints. The analyses of the results of terrain research and artefacts (pottery and daub) have been used to determine the possible building form of the manor and its building and development phases.
Klíčová slova

Zpět

Patička