Přejít k obsahu


Complete solution of 4-level flying capacitor converter for medium-voltage drives with active voltage balancing control with phase-disposition PWM

Citace:
JANÍK, D., KOŠAN, T., BLAHNÍK, V., KAMENICKÝ, P., PEROUTKA, Z., DANĚK, M. Complete solution of 4-level flying capacitor converter for medium-voltage drives with active voltage balancing control with phase-disposition PWM. In The 16th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'14 ECCE EUROPE). Brusel: EPE Association, 2014. s. P.1-P.8. ISBN: 978-1-4799-3015-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Complete solution of 4-level flying capacitor converter for medium-voltage drives with active voltage balancing control with phase-disposition PWM
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brusel
Název zdroje: EPE Association
Autoři: Ing. Dušan Janík , Ing. Tomáš Košan , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Petr Kamenický , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Michal Daněk
Abstrakt CZ: Článek prezentuje třífázový pohon elektrického motoru, který je založen na čtyř-úrovňové FLC topologii, pro důlní aplikace napájené přímo z 6 kV střídavé sítě. Popisuje kompletní řídící algoritmy pohonu s aktivním balancováním napětí. Navržené řízení je ověřeno experimenty prováděných na nízkonapěťovém prototypu pohonu o jmenovitém výkonu 35 kVA.
Abstrakt EN: This paper presents three-phase four-level FLC based electric motor drive for mining application supplied directly from a 6 kV ac-grid. It describes complete control algorithms of the drive with active voltage balancing control. The proposed control is verified by experiments carried out on down-scale drive prototype of rated power of 35 kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička