Přejít k obsahu


Václav Šolc

Citace:
VIKTORA, V. Václav Šolc. In Kontexty literární vědy IV. Brno : Tribun EU, 2014, s. 201-208. ISBN: 978-80-263-0737-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Václav Šolc
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Václav Šolc (1838-1871) básnicky debutoval v Almanachu českého studentstva(1869). Básnickou sbírku Prvosenky vydal v roce 1868. V téže době vydal Jan Neruda druhou sbírku Prosté motivy (1868) a Emanuel Miřiovský (Básně, 1869). Všechny tři sbírky se podobají tematicky. Mají oddíly epických a lyrických básní (osobních i vlasteneckých). V. Šolc se odlišoval - používal náročné strofické formy (sonet, gazel), zvýrazňoval sociální tematiku a její dopady na lidské osudy. Expresivněji působí jeho exotická nebo historická témata.
Abstrakt EN: Václav Šolc (1838-1871) debuted poetically in the Almanac of Czech students (1869). He released his only collection of poems „Prvosenky" in 1868. At the same time Jan Neruda published his second collection of poetry (Knihy veršů, 1868) and Emanuel Miřiovský his first work (Básně, 1869). All of three collections of poetry go together thematically. They are separated in parts of epic and lyric poems (personal and patriotic). V. Šolcis different-na form (he used sonnet and ghazal) and more radical insight into a social theme as well as in seeing social deformations and more obvious expressing defiance.
Klíčová slova

Zpět

Patička