Přejít k obsahu


Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva

Citace:
Jánošíková, P. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva. Plzeň, 15.09.2014 - 15.09.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Updates teaching of Tax Law as a result of the recodification of private law
Rok vydání: 2014
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem worskhospu bylo projednání koordinace výuky daňového práva v předmětech Finanční právo; Finanční právo pro Veřejnou srpávu, Právo a ekonomie, Daňová soustava ČR a European and Czech Tax Law, které zajišťuje Katedra finančního práva a národního hospodářství v roce 2014 a seznámení s cíly a dosavadními výstupy tohoto projekktu.
Abstrakt EN: The aim of workshop was to discuss the coordination of teaching of Tax Law in others teaching subjects: Financial law ; Financial Law for Public Administration; Law and Economics; Tax system in the Czech Republic and Czech and European Tax Law, which ensures the Department of Financial Law and National Economics in 2014 and familiarization with existing objectives and outputs of the project.
Klíčová slova

Zpět

Patička