Přejít k obsahu


Technologie výroby a návrh přepouštěcích kanálů ve válci maloobjemového motocyklu

Citace:
DAŇA, M. Technologie výroby a návrh přepouštěcích kanálů ve válci maloobjemového motocyklu. In 5. Mezinárodní konference ICTKI 2014: Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Unverzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP), 2014. s. 49-56. ISBN: 978-80-7414-679-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Production technology and a design of transfer ports in a cylinder of a small-volume motorcycle
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Unverzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP)
Autoři: Bc. Milan Daňa
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá úpravou válce motocyklu Jawa 50 Pionýr, který se v současné době dostal do povědomí široké veřejnosti především tím, že se na těchto motocyklech začaly jezdit závody. Na začátku této práce bylo zapotřebí zmapovat současný stav válce a přepouštěcích kanálů a poté vytvořit 3D model válce. Následně se práce zabývá konstrukčním návrhem přepouštěcích kanálů v hliníkové části válce. Z návrhů je vybrán nejvhodnější, který bude vyroben. Poté se práce ubírá směrem digitalizace již vyrobených přepouštěcích kanálů, které se používají pro závodní účely. Závěr práce je věnován tvorbě konstrukčních variant upínacího přípravku. Cílem této práce je zvýšení výkonových parametrů výše uvedeného typu motocyklu, aby byl konkurence schopný při závodech.
Abstrakt EN: This work deals with the cylinder of Jawa 50 Pioneer, which has came to the attention of the general public at the present time, primarily because this type of a motorcycle has been increasingly used in races. First, it was necessary to map the current state both of the cylinder and transfer channels, and then create a 3D model of the cylinder. Subsequently, the work deals with the structural design of transfer channels in the aluminum part of the cylinder. The most suitable design has been selected in order to be made. After that the work deals with the digitalization of the newly manufactured transfer channels, which are used for racing purposes. The conclusion of this work is dedicated to creating constructional designs of preparation for clamping. The aim of this work is to increase the performance parameters of this type of the motorcycle, so that it is competitive in races.
Klíčová slova

Zpět

Patička