Přejít k obsahu


Electronic, optical and thermoelectric properties of Ce3PdIn11 and Ce5Pd2In19: An ab initio study

Citace:
AZAM, S., KHAN, S., SHAD, F. A., MUHAMMAD, S., DIN, H. U., KHENAT, R. Electronic, optical and thermoelectric properties of Ce3PdIn11 and Ce5Pd2In19: An ab initio study. Inermetallics, 2014, roč. 55, č. prosinec 2014, s. 184-194. ISSN: 0966-9795
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic, optical and thermoelectric properties of Ce3PdIn11 and Ce5Pd2In19: An ab initio study
Rok vydání: 2014
Autoři: Sikander Azam M.Sc. , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , Fahad Ali Shad , Saleh Muhammad , Haleeem Ud Din , R. Khenat
Abstrakt CZ: Metody Density functional calculations with Engel and Vosko generalized gradient approximation jsou použity ke sledování elektronických, optických a termoelektrických vlastností Ce3PdIn11 a Ce5Pd2In19 sloučenin. Analýza vypočtené pásové struktury Ce3PdIn11 a Ce5Pd2In19 demonstruje jejich kovový charakter. Vypočtené hustoty stavů N (EF) z Ce3PdIn11 a Ce5Pd2In19 Fermi level je 19.60 stavu / eV a 33,50 stavu/eV. Povaha vazby v těchto sloučenininách je popsána prostřednictvím vypočteného obrysu mapy hustoty náboje v (1 1 0) krystalografické rovině. Imaginární části komplexní dielektrické funkce vykazují značnou izotropii mezi 3 a 14 eV Ce3PdIn11 má velkou dielektrickou konstantou. Termoelektrické vlastnosti ukazují, že obě tyto látky mají vysokoý Seebeckův koeficient a elektrickou vodivost při vysoké teplotě. Jedná se o první kvantitativní teoretickou predikce theremoelectrických vlastností těchto zkoumaných látek a stále čeká na experimentální potvrzení.
Abstrakt EN: Density functional calculations with Engel and Vosko generalized gradient approximation are applied to investigate the electronic, optical and thermoelectric properties of Ce3PdIn11 and Ce5Pd2In19 compounds. Analysis of the calculated band structure of Ce3PdIn11 and Ce5Pd2In19 demonstrates their metallic character. The calculated densities of states N(EF) of Ce3PdIn11 and Ce5Pd2In19 at the Fermi level are 19.60 states/eV and 33.50 states/eV, respectively. The bonding nature in these compounds is discussed via the calculated contour map of the charge density in (1 1 0) crystallographic plane. Imaginary parts of the complex dielectric function show considerable isotropy between 3 and 14 eV Ce3PdIn11 have large dielectric constant. Thermoelectric properties results reveal that both compounds possess high Seebeck coefficient and electrical conductivity at high temperature. This is the first quantitative theoretical prediction of the theremoelectric properties for these investigated compounds and still awaits experimental confirmations.
Klíčová slova

Zpět

Patička