Přejít k obsahu


Electronic structure, effective mass, and optical dispersion of 2-mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole: density functional theory calculations

Citace:
AZAM, S., AL-JAARY, A. Electronic structure, effective mass, and optical dispersion of 2-mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole: density functional theory calculations. Materials Science in Semiconductor Processing, 2014, roč. 26, č. říjen 2014, s. 649-656. ISSN: 1369-8001
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic structure, effective mass, and optical dispersion of 2-mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole: density functional theory calculations
Rok vydání: 2014
Autoři: Sikander Azam M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Teorie funkční hustoty byla použita k výpočtu struktury elektronickáho pásma, účinného množství, a optické disperze 2-merkapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazol (MMTD). Byla pužita metoda-electron, full-potential, linearized augmented plane wave. Změna korelace potenciálu byla upravena pomocí metod local density approximation, generalized gradient approximation a modified Becke Johnson approximation. Vypočtená pásová struktura ukazuje, že MMTD má přímé zakázané pásmo. Částečná hustota stavů odhalila silnou hybridizaci mezi N P, C p, N s a H s orbitaly. Rozdělení hustoty elektronoého náboje potvrzuje částečné iontové a kovalentní C-N, C-C, C-H a N-N vazby. Vypočítatli jsme také dielektrickou optickou funkci a související optické vlastnosti (index lomu, koeficient extinkce, koeficient absorpce a odrazivosti).
Abstrakt EN: Density functional theory was used to calculate the electronic band structure, effective mass, and optical dispersion of 2-mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole (MMTD). The exchange correlation potential was treated using the local density approximation, generalized gradient approximation, and modified Becke Johnson approximation. The calculated band structure shows that MMTD has a direct energy bandgap. The partial density of states revealed strong hybridization between N p, C p, N s, and H s orbitals. The electronic charge density distribution confirmed partial ionic and strong covalent C–N, C–C, C–H, and N–N bonds. We also calculated the optical dielectric function and related optical properties (refractive index, extinction coefficient, absorption coefficient, and reflectivity).
Klíčová slova

Zpět

Patička