Přejít k obsahu


Optoelectronic and transport properties of Zintl phase KBa2Cd2Sb3 compound

Citace:
KHAN, S., AL-JAARY, A. Optoelectronic and transport properties of Zintl phase KBa2Cd2Sb3 compound. Computational Materials Science, 2014, roč. 95, č. prosinec 2014, s. 328-336. ISSN: 0927-0256
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optoelectronic and transport properties of Zintl phase KBa2Cd2Sb3 compound
Rok vydání: 2014
Autoři: Saleem Ayaz Khan M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Elektronová struktura, optické odezvy a transportní vlastnosti KBa2Cd2Sb3 sloučeniny byli vypočteny metodou state-of-the-art all electron full potential linear augmented plane wave (FPLAPW). Vypočtená pásová struktura a hustota stavů vykazují energetickou mezeru asi 0,71 eV. Byla nalezena shoda u optimalizovaných atomových pozicích, vypočtených délek, vazebních úhlů a experimentálních dat. Vazební charakter KBa2Cd2Sb3 byl zkoumána pomocí metody calculated charge density contour plot. Detailně byla spočítána komplexní dielektrická funkce, index lomu, koeficient absorpce, odrazivosti a energetické ztráty. Zkoumané optické parametry vykazují vysokou účinnost pro zlepšení optoelektronických zařízení. Vypočtená hodnota jednoosé anizotropie (0,01327) potvrzuje existenci značné anizotropie u spektrálních složek dielektrické funkce a jejích derivátů. Zkoumání elektrické a tepelné vodivosti, Seebeckova koeficientu, účiníku a účinnost (ZT = 1), potvrdilo že tento materiál je vhodný pro termoelektrické aplikace.
Abstrakt EN: The electronic structure, optical response and transport properties of KBa2Cd2Sb3 compound were calculated using the state-of-the-art all electron full potential linear augmented plane wave (FPLAPW)method. The calculated band structure and density of states exhibit an energy gap of about 0.71 eV. Close agreement was found among the optimized atomic positions, calculated bond lengths, bond angles and the experimental data. The bonding nature of KBa2Cd2Sb3 was investigated using the calculated charge density contour plot. Additionally the complex dielectric function, refractive index, absorption coefficient, reflectivity and energy loss function were calculated and discussed in detail. The investigated optical parameters show high effectiveness for improvement of optoelectronic devices. The calculated uniaxial anisotropy value (0.01327) confirm there existence a considerable anisotropy among the spectral components of dielectric function and its derivatives. The investigation of electrical and thermal conductivities, Seebeck coefficient, power factor and figure of merit (ZT = 1) have confirmed that this material is a robust for thermoelectric applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička