Přejít k obsahu


New experimental device for hightemperature normal spectral emissivity measurements of coatings

Citace:
HONNEROVÁ, P., MARTAN, J., KUČERA, M., HONNER, M., HAMEURY, J. New experimental device for hightemperature normal spectral emissivity measurements of coatings. Measurement Science and Technology, 2014, roč. 25, č. 9, s. \´095501.1\´-\´095501.9\´. ISSN: 0957-0233
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New experimental device for hightemperature normal spectral emissivity measurements of coatings
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Petra Honnerová Ph.D. , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Jacques Hameury
Abstrakt CZ: Představeno je nové experimentální zařízení pro měření normálové spektrální emisivity povlaků v infračervené části spektra v rozsahu vlnových délek 1.38 μm až 26 μm a v teplotním rozsahu 550 K až 1250 K. Pro detekci spektrálního vyzařování vzorku a černého tělesa je používán spektrometr s Fourierovou transformací (FTIR). Ohřev vzorku je dosažen vláknovým laserem se skenovací hlavou. Povrchová teplota vzorku je měřena dvěma metodami. První metoda využívá infračervenou kameru a referenční povlak se známou efektivní emisivitou, druhá metoda je založena na kombinaci Christiansenovy vlnové délky s kontaktními a bezkontaktními metodami měření teploty. Použitelnost metody je ukázána na příkladu vysokoteplotního vysoceemisivního povlaku. Výsledky získané s popsanou aparaturou jsou porovnány s výsledky emisivity měřenými přímou metodou v Laboratoire National d’Essais (LNE) ve Francii. Analyzovány jsou rozdíly ve výsledcích
Abstrakt EN: A new experimental device for normal spectral emissivity measurements of coatings in the infrared spectral range from 1.38 μm to 26 μm and in the temperature range from 550 K to 1250 K is presented. A Fourier transform infrared spectrometer (FTIR) is used for the detection of sample and blackbody spectral radiation. Sample heating is achieved by a fiber laser with a scanning head. Surface temperature is measured by two methods. The first method uses an infrared camera and a reference coating with known effective emissivity, the second method is based on the combination of Christiansen wavelength with contact and noncontact surface temperature measurement. Application of the method is shown on the example of a high-temperature high-emissivity coating. Experimental results obtained with this apparatus are compared with the results performed by a direct method of Laboratoire National d’Essais (LNE) in France. The differences in the spectra are analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička