Přejít k obsahu


Metody čištění elektrických zařízení

Citace:
MENTLÍK, V., HORNAK, J. Metody čištění elektrických zařízení. 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o., Tylova 57a, Plzeň, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods of cleaning of electrical devices
Rok vydání: 2014
Název zdroje: 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o., Tylova 57a, Plzeň
Autoři: Prof. Ing. Václav Mentlík CSc. , Ing. Jaroslav Hornak ,
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva shrnuje výsledky studie zaměřené na porovnání účinků dlouhodobého působení vybraných čistících prostředků na povrch vinutí elektrických zařízení. Měřením změn povrchové rezistivity byly sledovány degradační účinky dlouhodobého působení pěti vybraných čistících prostředků na stav vinutí elektrických zařízení. Jedná se o následující čistící prostředky: Competent (dodává NCHCzechoslovakia), Kaltreiniger 716 ( Lars Chemie), Kempt II. (NCHCzechoslovakia), Nicro 1065 (Motip Dupli), Spirdane D60 (Total). Po expozici 50 dní se jako nejméně agresivní ukázal Spirdane D60, který po této době působení snížil povrchovou rezistivitu na 49,41% původní hodnoty. Nicro 1065 snížil za stejnou dobu povrchovou rezistivitu na 23,59 % původní hodnoty a je tedy z porovnávaných prostředků nejagresivnější.
Abstrakt EN: Research report summarizes the results of a study aimed at comparing the effects of long-term effects of selected detergents on the surface of the winding of electrical equipment. By measuring changes in surface resistivity were observed degradation effects of long-term effects of five selected detergents on the state of winding of electrical equipment. These are the following detergents: Competent (delivers NCHCzechoslovakia) Kaltreiniger 716 (Lars Chemie), Kempt II. (NCHCzechoslovakia), NiCr 1065 (Motip Dupli) Spirdane D60 (Total). After exposure for 50 days is at least as aggressive Spirdane D60 showed that after this time the effect of the surface resistivity decreased to 49.41% of the original value. NiCr 1065 decreased over the same period a surface resistivity to 23.59% of the original value and is therefore the most aggressive of the compared resources.
Klíčová slova

Zpět

Patička