Přejít k obsahu


Theoretical investigation of band gap and optical properties of ZnO1_xTex alloys (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1)

Citace:
NOOR, N., ALI, S., MURTAZA, G., SAIJAD, M., ALAY-E ABBAS, S., SHAUKAT, A., ALAHMED, Z., AL-JAARY, A. Theoretical investigation of band gap and optical properties of ZnO1_xTex alloys (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1). Computational Materials Science, 2014, roč. 93, č. říjen 2014, s. 151-159. ISSN: 0927-0256
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Theoretical investigation of band gap and optical properties of ZnO1_xTex alloys (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1)
Rok vydání: 2014
Autoři: N.A Noor , S. Ali , G. Murtaza , M. Saijad , S.M. Alay-e Abbas , A. Shaukat , Z.A. Alahmed , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: V této studii byla použita metoda speciální special quasi-random structure (SQS) k získání strukturálních, elektronických a optických vlastností kamenné soli (RS) a zinku Blende (ZB) fází ZnO1_xTex (x = 0, 0,25, 0,5, 0,75 a 1) s použitím hustoty funkční teorie.
Abstrakt EN: In this study, the special quasi-random structure (SQS) approach has been considered for structural, electronic and optical properties of rock-salt (RS) and zinc-blende (ZB) phases of ZnO1_xTex (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1) using density functional theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička