Přejít k obsahu


Electronic and optical properties of chair-like and boat-like graphane

Citace:
AL-JAARY, A., AULUCK, S. Electronic and optical properties of chair-like and boat-like graphane. RSC Advances, 2014, roč. 4, č. 70, s. 37411-37418. ISSN: 2046-2069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic and optical properties of chair-like and boat-like graphane
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , S. Auluck
Abstrakt CZ: Studovali jsme dvě příznivé konformace graphane, židli podobný graphane a lodi podobný graphane. Ve židli podobné struktuře se atomy H připojených k C atomy střídají na obou stranách listu, zatímco v lodi podobné struktuře C vázané atomy vodíku se střídají v páru. Obě konformace graphane mají 2D svraštělé pláste, podobné strukture s jedním atomem vodíku vázané kovalentně (SP3) ke každému atomu uhlíku.
Abstrakt EN: We have studied two favorable conformations of graphane, the chair-like graphane and boat-like graphane. In the chair-like, the H atoms attached to the C atoms alternate on both sides of the sheet while in the boatlike, the C bonded H atoms alternate in pair. Both conformations of graphane have a 2D puckered honeycomb like structure with one hydrogen atom bonded covalently (sp3) to each carbon atom.
Klíčová slova

Zpět

Patička