Přejít k obsahu


Když skutečnost překoná nejhorší fámy – raná reflexe holocaustu očima židovského tisku v jišuvu v roce 1942

Citace:
TARANT, Z. Když skutečnost překoná nejhorší fámy – raná reflexe holocaustu očima židovského tisku v jišuvu v roce 1942. In Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Praha : Spolek akademiků Židů, 2014, s. 150-171. ISBN: 978-80-260-7335-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: When Reality Becomes Worse Than Rumours – Early Responses to the Holocaust by Jewish Press in 1942
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Spolek akademiků Židů
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato kapitola si klade za cíl zmapovat rané reflexe probíhajícího holocaustu ve vzorku židovského tisku, vydávaného na území britského mandátu Palestina v období 2. světové války a to za účelem přiblížení prvotních reakcí tzv. jišuvu, neboli židovského obyvatelstva britského mandátu, na první zprávy o genocidě evropského židovstva. Přiblížení perspektivy, z níž obyvatelé jišuvu na evropské události shlíželi považujeme za klíčové pro pochopení celkového kontextu pozdějších debat o údajné laxnosti jišuvu a sionistického hnutí obecně vůči méně šťastným soukmenovcům v Evropě. Jako případovou studii pro toto téma si volíme situaci uvnitř palestinského jišuvu v roce 1942. Právě tento rok je pro počátky „reflexe holocaustu“ stěžejní. Přímou inspirací pro tuto kapitolu je sborník editovaný autory Dinou Porat a Mordechajem Naorem s názvem: Holocaust očima židovského tisku v Erec Jisra'el v letech 1939-1945, který je zatím bohužel k dispozici pouze v hebrejském jazyce. Tato kapitola, která částečně vychází z autorovy disertační práce, shrne některé základní postřehy autorů sborníku a doplní je materiálem z vlastního výzkumu židovského tisku v jišuvu.
Abstrakt EN: This chapter maps the early responses to the first rumours and confirmed news about the full extent of the Final Solution. The chapter focuses on the difficulties faced by the Jewish press under the British Mandate in Palestine and how these difficulties (like British censorship, lack of information, unreliable sources, internal political struggles) might have affected the medial coverage of the ongoing Holocaust in Europe. A special focus is given to the coverage of Lidice massacre and responses to the first confirmed news about the full extent of the Final Solution in November and December 1942. The chapter is based on primary sources in Hebrew and English language.
Klíčová slova

Zpět

Patička