Přejít k obsahu


Poučovací povinnost podle § 118a o. s. ř. v rozhodčím řízení

Citace:
KOCINA, J. Poučovací povinnost podle § 118a o. s. ř. v rozhodčím řízení. In Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 36-46. ISBN: 978-80-7380-468-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Duty to inform in arbitration according to § 118a of the Civil Procedure Code
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se věnuje problematice povinnosti poučovat účastníky rozhodčího řízení ze strany rozhodců v kontextu s poučovací povinností soudu dle občanského soudního řádu, a to s ohledem na specifika rozhodčího řízení.
Abstrakt EN: Chapter is dedicated to the obligation to instruct participants arbitration by the arbitrators in the context of the duty to inform the court under the Civil Procedure Code, with regard to the specifics of the arbitration.
Klíčová slova

Zpět

Patička