Přejít k obsahu


Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky. K otázkám požnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu

Citace:
HLOŽEK, J., MENŠÍK, P., ŠTAFFEN, Z., GERSDORFOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky. K otázkám požnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. Archaeologia historica, 2014, roč. 39, č. 2, s. 539-547. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A Defunct Quarry in the Outer Ward of Příběničky Castle. Possible dating of mining activities and their connection with the castle complex
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Masarykova univerzita; ARU AV ČR, v.v.i., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Zdeněk Štaffen , PhDr. Zlata Gersdorfová , Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Petrografické hodnocení torza bergfritu hradu Příběničky, založeného v druhé polovině 13. století na pravém břehu řeky Lužnice, prokázalo souvislost této někdejší dominanty hradního areálu se zaniklým těžebním areálem dochovaným společně s dalšími archeologickými situacemi z období pravěku až novověku v předpolí hradu.
Abstrakt EN: Petrographic assessment of the remains of the defensive tower (bergried) of Příběničky Castle, founded in the second half of the 13th century on the right bank of the Lužnice River, shows a connection between this former dominant feature of the castle complex and a defunct mining site preserved, together with further archaeological features spanning prehistory and the modern age, in the outer ward of the castle.
Klíčová slova

Zpět

Patička