Přejít k obsahu


Risk Assessment of Non-repetitive Production Processes

Citace:
BEHÚN, M., KAMARYT, T., KLEINOVÁ, J. Risk Assessment of Non-repetitive Production Processes. In Procedia Engineering. Zadar: Elsevier, Ltd., 2013. s. 1281-1285. ISBN: 3-901509-58-5 , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Risk Assessment of Non-repetitive Production Processes
Rok vydání: 2013
Místo konání: Zadar
Název zdroje: Elsevier, Ltd.
Autoři: Ing. Martin Behún , Ing. Tomáš Kamaryt , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto článku je podpořit proces výrobní dávky definovat její velikost v podmínkách neopakovatelné výroby, jako je dosažení střednědobého rozpočtového cíle nebo ETO na základě posouzení spolehlivosti. Ačkoli teorie předpokládá, velikosti výrobní dávky se rovná zákaznické objednávce, situace v reálných výrobních systémech jsou jiné. Výroba se často chrání proti nespolehlivosti výrobních procesů a plánuje vice dílů než je záaznický požadavek. Pro rozumné řízení výroby, by měly být hodnoceny rizika procesů. Stejně tak jako vysoké náklady na nastavení výrobních jednotkových nákladů by měly být vzaty v úvahu i potenciální rizika každé operace. Tento článek popisuje navrhovaný způsob, pocházející z myšlenky metodiky FMEA, aby ohodnocení rizik a výpočet souvisejících nákladů souvisejících zohlednil nespolehlivost výrobních procesů. Výsledkem pak podporuje definici velikosti výrobní dávky.
Abstrakt EN: The purpose of this paper is to support the process of production batch size definition in non-repetitive production like MTO or ETO based on reliability assessment. Although theory supposes the production batch size to be equal to customer order, situation obs erved in real production systems is different. Production often protects itself against manufacturing process unreliability resulting in non-conformed parts with overproduction. To manage the production wisely, the process risk should be evaluated. High ratio of setup costs to unit production costs should be taken into consideration as well as potential risk of each operation. This paper describes a proposed way, coming from the idea of FMEA methodology, to assess the risk and calculate costs related to process unreliability. The result then supports the batch size definition.
Klíčová slova

Zpět

Patička