Přejít k obsahu


Spolehlivost jako součást kvality

Citace:
BEBR, L., BÍCOVÁ, K. Spolehlivost jako součást kvality. In Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konfrerence doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2014. s. 1608-1615. ISBN: 978-80-87952-04-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The dependability as part of the quality
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAGNANIMITAS, Hradec Králové
Autoři: Ing. Lukáš Bebr , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek je zaměřen na poznatky z oblastí kvality a spolehlivosti technických systémů. Na začátku článku je důraz kladen na vysvětlení definic, základních pojmů, managementu spolehlivosti a ukazatelů spolehlivosti. Dále je pozornost soustředěna na spolehlivost jako na součást kvality, vysvětlení jejich propojení a srovnání systému managementu spolehlivosti a systému managementu kvality. Příspěvek také porovnává management spolehlivosti s ostatními managementy IMS.
Abstrakt EN: This paper focuses on the findings of the quality and dependability of technical systems. At the beginning of the article, emphasis is placed on explaining the definitions of basic concepts, management, dependability and dependability indicators. Attention is also focused on dependability as a part of the quality, explain their connections and comparisons dependability management system and quality management system. The paper also compares the dependability management with other managements from the IMS framework.
Klíčová slova

Zpět

Patička