Přejít k obsahu


Moderní informetrické metody hodnocení vědeckého výzkumu

Citace:
FIALA, D. Moderní informetrické metody hodnocení vědeckého výzkumu. TU Košice, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modern informetric methods for the evaluation of scientific research
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Informetrie je relativně nový vědní obor stojící na pomezí počítačových a informačních věd, který zastřešuje scientometrii, bibliometrii, webometrii a další disciplíny zabývající se měřením nejrůznějších jevů vyskytujících se často v prostředích sítí či grafů. K těmto prostředím patří rovněž citační sítě vědeckých článků a výzkumníků. Tyto citační sítě lze pak analyzovat automatizovanými metodami spolu se sítěmi spolupráce a měřit tak např. významnost vědců, institucí nebo zemí v nějakém vědním oboru. Získané údaje lze využít mj. při udělování grantů na financování perspektivního výzkumu. V této přednášce si ukážeme, jak lze při hodnocení významnosti vědců využít rekurzivní algoritmus PageRank, původně vyvinutý Googlem pro zjišťování důležitosti webových stránek a jak do něj lze zahrnout faktor času publikací a jejich citací. Také se podíváme na nejvýznamnější výsledky jeho aplikace na citačních sítě získané z různých bibliografických databází a představíme si jeden nový indikátor sloužící k ocenění aktuálního výkonu vědců.
Abstrakt EN: Informetrics is a relatively new research field standing on the boundary between computer science and information science including scientometrics, bibliometrics, webometrics and other metrics fields concerned with the measurements of various phenomena occurring in networked environments. There also belong citation networks of research papers and scholars to these systems. These citation networks can then be analyzed by automated methods along with collaboration networks and one can thus measure, for example, the importance of researchers, institutions, or countries in a specific scientific discipline. The information retrieved can be used, among others, when allocating funding to promising research. In this talk we will show how the recursive algorithm PageRank, originally conceived by Google to rank webpages, may be used in the assessment of researchers and how the factor of publication and citation time may be included in its formula. We will also have a look at the most significant results of its application to the citation networks acquired from various bibliographic databases and we will introduce a new indicator for the evaluation of the current performance of researchers.
Klíčová slova

Zpět

Patička