Přejít k obsahu


Compact version of Cartesian genetic programming

Citace:
BURIAN, P. Compact version of Cartesian genetic programming. In 2014 International Conference on Applied Electronics (APPEL 2014). Pilsen: University of West Bohemia, 2014. s. 63-66. ISBN: 978-80-261-0276-2 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Compact version of Cartesian genetic programming
Rok vydání: 2014
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Petr Burian Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá návrhem kompaktní verze Kartézského genetického programování. Je zaměřen na použití prohledávacího algoritmu typu (1+1). Příspěvek prezentuje přístup, kdy jsou detekovány změny ve fenotypu jedince a tím umožňuje vynechávat nepotřebné volání účelové funkce. Efektivitu toho přístupu autor testuje na evolučním návrhu násobiček.
Abstrakt EN: This paper deals with the design of the compact version of Cartesian Genetic Programming. The focus is given to the search algorithm of type (1+1). The paper presents the approach that detects changes in the phenotype and, based on that, the algorithm can omit the evaluation of a candidate solution. The author uses the evolutionary design of multipliers as benchmark to present the efficiency of the algorithm.
Klíčová slova

Zpět

Patička