Přejít k obsahu


Tatranská Múza s lýrou slovanskou

Citace:
VIKTORA, V. Tatranská Múza s lýrou slovanskou. Sborník Národního muzea v Praze, řada C, Literární historie, 2013, roč. 58, č. 1-2, s. 26-31. ISSN: 0036-5351
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Muse of the Tatras with a Slavic Lyre
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Starší literárně-historické bádání nalézalo v tvorbě P. J. Šafaříka vlivy antické i soudobé německé anakreontické poezie. Novější pohledy konstatují jeho básnickou samostatnost i výraznou pozici ve vývoji české a slovenské poezie. Studie si všímá některých motivických, verzologických i prozodických rysů Šafaříkovy tvorby a jejich funkce ve vývoji popuchmajerovské české poezie.
Abstrakt EN: Earlier literary-historical research found influences of Ancient poetry and the contemporary Anacreontic poetry of Germany in the work of P. J. Šafárik. Modern views have noticed his poetic independence and prominent position in the development of the Czech and Slovak poetry. The paper observes some features of Šafárik's work in the fields of motifs, verse and prosody and their function in the development of Czech poetry in the period after Puchmajer.
Klíčová slova

Zpět

Patička