Přejít k obsahu


K některým otázkám překladu „rotujících“ neologizmů (rusko-český aspekt)

Citace:
KOROSTENSKI, J. K některým otázkám překladu „rotujících“ neologizmů (rusko-český aspekt). Plzeň, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. Mgr. Jiří Korostenski CSc.
Abstrakt CZ: Příčiny změn významu „rotujících“ neologizmů jsou z pohledu diachronie vcelku zřejmé a vyplývají z odlišného zařazení stejného lexému do jiného konceptualizačního rámce a tím i jazykového obrazu světa (JOS). Ve druhém případě, kdy se v synchronním užití slov používají různé způsoby překladu, jde o nejen o různé překladatelské strategie, tradice apod., ale také o celkovou nezačleněnost neologizmu do systému slovní zásoby. Právě tato rozkolísanost se stává zdrojem různých variant překladu jednoho a téhož lexému.
Klíčová slova

Zpět

Patička