Přejít k obsahu


The Reception of Anglo-American Drama on Pilsen's Stages during the Great War

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. The Reception of Anglo-American Drama on Pilsen's Stages during the Great War. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 121-136. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Reception of Anglo-American Drama on Pilsen's Stages during the Great War
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem studie je prokázat, jaký prostor zaujímalo anglické a americké drama v celkové skladbě činoherního repertoáru v době první světové války v Městském divadle v Plzni a v chronologické perspektivě vysledovat recepci jednotlivých nastudování, např. Kupce benátského, Kapitána Brassbounda, Bouře, Androkla a lva, Hamleta a Zachránění Benátek, v dobovém periodickém tisku, zejména v listech Český deník a Nová doba. Studie přispívá k porozumění dějin českého divadla i národní historie.
Abstrakt EN: This article describes the amount and nature of Anglo-American drama staged at the Municipal Theatre in Pilsen during the Great War. Applying a chronological approach, it attempts to trace the reception of particular productions (e.g., The Merchant of Venice, Captain Brassbound, The Tempest, Androcles and the Lion, Hamlet, and Venice Preserved) in theatre reviews published in the local daily newspapers Český deník [The Czech Daily] and Nová doba [The New Time] between the years 1914 and 1918. The article thus contributes to a better understanding of the history of Czech theatre alongside Czech national history.
Klíčová slova

Zpět

Patička