Přejít k obsahu


Thermoelectric properties of Li2PbGeS4 polar chalcopyrites single crystals as photovoltaic candidate

Citace:
KHAN, W., AL-JAARY, A. Thermoelectric properties of Li2PbGeS4 polar chalcopyrites single crystals as photovoltaic candidate. Computational Materials Science, 2014, roč. 2014, č. 89, s. 52-56. ISSN: 0927-0256
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermoelectric properties of Li2PbGeS4 polar chalcopyrites single crystals as photovoltaic candidate
Rok vydání: 2014
Autoři: Wilayat Khan M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: V této práci se provádí v Teoretický výpočet termoelektrických vlastností polárních monokrystalu chalcopyritu Li2PbGeS4. Elektronické transportní vlastnosti jsou studovány pomocí metod "full-potential linearized augmented plane wave technique (FP-LAPW)" a "semi-classical Boltzmann theory under the constant relaxation time for charge carriers" a aproximací deformačního potencionálu. Je studován Seebeck koeficient, elektrická vodivost, tepelná vodivost a účiník jako funkce chemického potenciálu i spojení nosiče s rozdílnou teplotou. Vypočtená hodnota účiníku ukazuje, že Li2PbGeS4 krystal je dobrý termoelektrický materiál ve srovnání s některými známými termoelektrickými materiály.
Abstrakt EN: A theoretical calculation of thermoelectric properties of polar chalcopyrites Li2PbGeS4 single crystals is performed in this work. The electronic transport properties are studied using the full-potential linearized augmented plane wave technique (FP-LAPW) and the semi-classical Boltzmann theory under the constant relaxation time for charge carriers and with the deformation potential approximation. The Seebeck co-efficient, electrical conductivity, thermal conductivity and power factor as a function of chemical potential as well as carrier concentration with different temperature is studied. The calculated power factor value shows that Li2PbGeS4 crystals is good thermoelectric material in comparison with some well-known thermoelectric materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička