Přejít k obsahu


Drama Translation as a Cultural Barometer? Shakespeare during the Great War

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Drama Translation as a Cultural Barometer? Shakespeare during the Great War. In Tradition and Trends in Trans-Language Communication. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 229-242. ISBN: 978-80-244-4079-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Drama Translation as a Cultural Barometer? Shakespeare during the Great War
Rok vydání: 2013
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá vztahem mezi společensko-politickými událostmi a volbou a ztvárněním překladů Shakespearových děl v době první světové války. Zaměřuje se především na Shakespearovy cykly, které se uskutečnily v pražském Národním divadle a Městském divadle v Plzni. Vychází z premisy, že shakespearovské překlady a produkce byly odrazem "světa české politiky". Studie rovněž usiluje o vysledování specifických rysů zvolených představení/překladů, např. obou dílů Jindřicha IV., Hamleta apod. Výzkum se opírá především o archivní materiály, tj. dobové recenze, divadelní žurnály, plakáty, almanachy a periodika.
Abstrakt EN: The article explores the connection between significant socio-political events and the choice and rendition of Shakespearean translations in the Czech lands during the Great War. It focuses on Shakespearean cycles held at the National Theatre in Prague and the Municipal Theatre in Pilsen in 1916. A chronological perspective is used to argue that Shakespearean productions and translations at the time acted as a specific reflection of the Czech world of politics. The article furthermore attempts to trace specific aspects of selected productions/translations of Shakespeare’s works (e.g. 1 ,2 Henry IV, Hamlet, etc.) in the Czech national context. The research is based on data derived from surveys of archival material (e.g. period reviews, theatre journals, posters, almanacs, and periodicals).
Klíčová slova

Zpět

Patička