Přejít k obsahu


Paralelní texty v lingvodidaktice a možnosti rozvíjení strategií učení se cizím jazykům

Citace:
DEJMALOVÁ, L. Paralelní texty v lingvodidaktice a možnosti rozvíjení strategií učení se cizím jazykům. FF, ZČU Plzeň, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Lenka Dejmalová
Abstrakt CZ: V příspěvku se budeme věnovat využívání paralelních textů v lingvodidaktice. Tyto texty často plní roli pomocných textů v překladatelském procesu, kdy překladatel může čerpat informace terminologického charakteru z textu v cílovém jazyce. V pedagogické praxi jsou paralelní texty využitelné zejména ve výuce druhého a třetího cizího jazyka. Práce s nimi může přispívat k rozvíjení dovednosti jazykového odhadu, vyhledávání a porovnávání lexika, gramatiky, pravopisu a stylu. Představíme ukázky práce s těmito texty ve výuce francouzštiny jako dalšího cizího jazyka po angličtině. V tomto případě se nejedná o striktně paralelní anglicko-francouzské texty, ale o aktuální a zajímavé texty, zpravodajské nebo publicistické, věnující se shodnému tématu. Jako zdroj textů lze využít řadu internetových stránek např.euronews.com, bbc.co.uk, lefigaro.fr a jiné.
Klíčová slova

Zpět

Patička