Přejít k obsahu


Improvement of FPSM's behaviour through geometry adjustments

Citace:
HRUŠKA, K., SVĚTLÍK, P. Improvement of FPSM's behaviour through geometry adjustments. In The 16th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'14 ECCE EUROPE). Brusel: EPE Association, 2014. s. P.1-P.9. ISBN: 978-1-4799-3015-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Improvement of FPSM's behaviour through geometry adjustments
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brusel
Název zdroje: EPE Association
Autoři: Ing. Karel Hruška Ph.D. , Ing. Pavel Světlík ,
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá zlepšením chování stroje s permanentními magnety a spíaným tokem za pomoci úprav geometrie magnetického obvodu. Tyto modifikace zahrnují změny statoru a rotoru. Ve článku je studován dopad těchto změn na indukované napětí ve stroji a moment stroje. Porovnání výsledků ukazuje na možnou cestu dalších optimalizací pro stavbu prototypu.
Abstrakt EN: The paper deals with improvement of flux-switching permanent magnet machine's characteristics through geometrical adjustments of its magnetic circuit. These modifications include changes of shapes of both rotor and stator parts. Their effect on machine's torque and induced-back electromotive force is studied. A comparison of obtained results shows possible future way of further optimisations and building of a prototype.
Klíčová slova

Zpět

Patička