Přejít k obsahu


A novel ZCS single phase matrix converter for traction applications

Citace:
BHAJANA, V., DRÁBEK, P., JÁRA, M., BEDNÁŘ, B. A novel ZCS single phase matrix converter for traction applications. In The 16th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'14 ECCE EUROPE). Brusel: EPE Association, 2014. s. P.1-P.8. ISBN: 978-1-4799-3015-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A novel ZCS single phase matrix converter for traction applications
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brusel
Název zdroje: EPE Association
Autoři: V.V.Subrahman. Kumar Bhajana , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Jára , Ing. Bedřich Bednář ,
Abstrakt CZ: Práce se zabývá novým jednofázovým ZCS maticovým měničem pro trakční aplikace. Navržený měkce spínaný maticový měnič je rozšířen o pomocný rezonanční obvod, který umožňuje dosáhnout spínání v nule proudu (ZCS) u hlavních obousměrných spínačů maticového měniče. Hlavním přínosem popsané topologie je omezení spínacích ztrát. V příspěvku jsou popsány operační principy navrženého maticového měniče, výsledky simulací a experimentální ověření na prototypu 50V, 16.7Hz/400Hz při výkonu 100W.
Abstrakt EN: This paper proposed a new ZCS single phase ac-ac matrix converter for the traction applications. The proposed soft switching matrix converter is enhanced with an auxiliary resonant circuit in order to achieve the zero current switching for main bidirectional switches of the matrix converter. The main advantage of this proposed topology is soft switching of matrix converter to achieve switching loses limitation. This paper describes the operation of the proposed matrix converter, simulation analysis and experimental validation of the prototype for 50V-16.7Hz-100W-400Hz.
Klíčová slova

Zpět

Patička