Přejít k obsahu


Possibility of application of the simulation based reliability assessment method in modeling of probability of failure of structure

Citace:
KESL, P., PLÁNIČKA, F. Possibility of application of the simulation based reliability assessment method in modeling of probability of failure of structure. In 31st Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Proceedings. Düsseldorf: VDI Verein Deutscher Ingenieure a.V., Düsseldorf, 2014. s. 193-194. ISBN: 978-3-00-046740-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibility of application of the simulation based reliability assessment method in modeling of probability of failure of structure
Rok vydání: 2014
Místo konání: Düsseldorf
Název zdroje: VDI Verein Deutscher Ingenieure a.V., Düsseldorf
Autoři: Ing. Petr Kesl , Prof. Ing. František Plánička CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá možností aplikace simulační spolehlivostní metody SBRA při modelování konstrukcí v oblasti posuzování pravděpodobnosti jejich lomu. Metodika byla odzkoušena pro prostě podepřený nosník, zatížený symetricky a pro jeho model z kompozitního materiálu. Uvedenou metodou byla určena pravděpodobnost jejich lomu pro různý počet realizací. Byl použit Anthill software. Výsledek ukázal, že realizace na modelu byla na straně větší bezpečnosti.
Abstrakt EN: The article deals with possibility of application of simulation Based Reliability Assessment SBRA Method in modeling of structures in the field of judgement of their probability of fracture. The metodology was testing for simply suported beam steel beam of hollow circular cros sectional area and for its composite model. Mentioned above method probability of both of them the probability of failures were determined for several different numbers of simulations. The Anthill software was used.
Klíčová slova

Zpět

Patička