Přejít k obsahu


LANGUE SECONDE,LANGUE ETRANGERE ET ASPECTS COGNITIFS

Citace:
FENCLOVÁ, M. LANGUE SECONDE,LANGUE ETRANGERE ET ASPECTS COGNITIFS. Etudes de linguistique appliquee, 2014, roč. 1, č. 174, avril - juin 2014, s. 147-157. ISSN: 0071-190X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Cognitive aspects of foreign language and second language
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Pole francouzštiny jako druhého osvojovaného jazyka je zpravidla vymezováno v rámci sociodemografického kontextu výuky. Koncepty jazyka druhého i cizího vycházejí ze specifik samotného procesu osvojování těchto jazyků. Jednou z možností, jak jednotlivé koncepty vymezit, může být uplatnění kognitivního přístupu.
Abstrakt EN: The field of FLS is mainly determined by the socio-demographic context of teaching / learning, in terms of its application environment, that is to say, by features that delimit the cocept LS and LE cocept in based on the specificities of the process d'appropriation itself. A promising approach in this order of ideas can be a cognitive approach.
Klíčová slova

Zpět

Patička