Přejít k obsahu


Škola zdravé chůze

Citace:
Valešová, M., Poková, P., Ryba, L., Firýtová, R., Stašková, Š. Škola zdravé chůze. Plzeň, 29.04.2014 - 29.04.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: School of Health walk
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Monika Valešová , Mgr. Petra Poková , Mgr. Lukáš Ryba , Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Šárka Stašková
Abstrakt CZ: V 1. bloku byli žáci seznámeni s anatomií dolní končetiny se zaměřením na stavbu nohy. V prezentaci i na modelech bylo poukázáno na fyziologické a patologické postavení se zdůrazněním nejčastější vady - příčné i podélné plochonoží. Druhý a třetí blok probíhal současně, kdy se jedna skupina prakticky seznamovala s principy tréninku nohy a s metodou Senzomotorické stimulace. Nejprve si všichni nohu uvolnili, nastimulovali přes míček či váleček a poté následovala korekce. Na základě teoretických poznatků v prvním bloku bylo znovu zdůrazněno správné fyziologické postavení nohy. Žáci se učili pasivně i aktivně nastavit tzv. „malou nohu“. Přínosné bylo i cvičení na labilních plochách – airexových podložkách, kladinách, úsečích i na trampolíně. Druhá skupina si vyzkoušela přístrojové vyšetřování statické a dynamické funkce nohy. Použitými přístroji byly Podocam, Posturograf a Footscan. Všichni žáci měli možnost pod vedením fyzioterapeutů z KFE zhodnotit svůj stoj, postavení nohy při statické zátěži i dynamický odval nohy při chůzi. Po korekci se základní postavení vždy vylepšilo, žáci si uvědomili význam klenby nohy a správnou oporu. Po hodině se skupiny vystřídaly
Klíčová slova

Zpět

Patička