Přejít k obsahu


Ti-Ni-N thin films with enhanced toughness and resistance to cracking

Citace:
JÍLEK, R., MUSIL, J., ČERSTVÝ, R. Ti-Ni-N thin films with enhanced toughness and resistance to cracking. Garmisch-Partenkirchen, Německo, 2014.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ti-Ni-N thin films with enhanced toughness and resistance to cracking
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Richard Jílek , Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc. , Ing. Radomír Čerstvý
Abstrakt CZ: Práce se zabývá flexibilními Ti-Ni-N vrstvami, které vykazují vysokou odolnost proti vzniku trhlin v ohybu. Ti-Ni-N vrstvy byly připraveny reaktivní magnetronovou depozicí za použití duálního magnetronu. Výsledky experimentů ukazují, že (i) nízký efektivní Youngův modul E* = E/(1-v^2) splňující vysoký poměr H/E* ≥ 0,1, (ii) vysoká elastická vratnost We ≥ 60 % a (iii) tlakové pnutí jsou nutné podmínky, které zajistí, že vrstvy Ti-Ni-N vykazují vysokou odolnost proti vzniku trhlin v ohybu; zde E je Youngův modul a v je Poissonovo číslo. Vrstvy Ti-Ni-N s těmito vlastnostmi patří do nové skupiny materiálů nazvaných flexibilní vrstvy. Tyto vrstvy jsou zároveň tvrdé, houževnaté a odolné proti vzniku trhlin.
Abstrakt EN: The paper reports on Ti-Ni-N films which exhibit an enhanced toughness and resistance to cracking in bending. The Ti-Ni-N films were prepared by reactive magnetron sputtering using a dual magnetron. Results of reported experiments demonstrate that (i) a low effective Young’s modulus E* = E/(1-v^2) resulting in a high ratio H/E* ≥ 0.1, (ii) a high elastic recovery We ≥ 60% and (iii) a compressive macrostress are necessary conditions which ensure that the Ti-Ni-N films exhibit an enhanced resistance against cracking in bending; here E is the Young’s modulus and v is the Poisson’s ratio. The Ti-Ni-N films with these properties belong to a new class of advanced coatings called flexible coatings. These coatings are simultaneously hard, tough and resistant to cracking.
Klíčová slova

Zpět

Patička