Přejít k obsahu


Threats to the retail sector and opportunities for Consumer cooperatives in the Czech Republic.

Citace:
CIMLER, P. Threats to the retail sector and opportunities for Consumer cooperatives in the Czech Republic.. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014. Chemnitz: Verlag der GUC, 2014. s. 11-18. ISBN: 978-3-86367-029-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Threats to the retail sector and opportunities for Consumer cooperatives in the Czech Republic.
Rok vydání: 2014
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Verlag der GUC
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc.
Abstrakt CZ: Podnikání v maloobchodě je tedy vystaveno jak hrozbám vyplývajícím z výrazné konkurence na trhu zejména FMCG, tak také příležitostem, které se nabízejí v podobě různých forem kooperace a řízení obchodní činnosti. Příkladem mohou být opatření přijatá spotřebními (konzumními) družstvy v ČR (skupina COOP). Pozornost si zaslouží opatření v oblasti společného nákupu prostřednictvím nákupní centrály a systém řetězcových prodejen.
Abstrakt EN: The retail business is exposed to threats resulting from the tight competition mainly on the FMCG market, but it also has opportunities in the form of various types of cooperation and business management. One such example are the measures adopted by consumer cooperatives in the Czech Republic (the COOP Group). Worthy of attention and a thorough analysis are mainly the opportunities in the following areas: joint purchasing using a procurement center, store chain system and services offered in stores.
Klíčová slova

Zpět

Patička