Přejít k obsahu


Virtuální dílna

Citace:
HOŘEJŠÍ, P., ANDRLE, T. Virtuální dílna. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual workshop
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Hořejší Ph.D. , Tomáš Andrle
Abstrakt CZ: Výukový program slouží jako virtuální alternativa odborné praxe a zejména těm, kteří dosud neměli ve svém profesním životě příležitost setkat se s obráběcími stroji, a umožní jim získat základní představu o jejich fungování. Na virtuálních strojích: frézce, vrtačce a soustruhu si lze virtuálně vyzkoušet výrobu jednoduché součásti, podle dodaného výrobního postupu. Program sám provádí uživatele celým procesem výroby. Obrábění dílů na virtuálních strojích pomůže lépe pochopit zákonitosti, které platí v reálném světě a uvědomit si určitou logickou posloupnost prováděných operací. Prostředí simulované dílny je rozděleno do několika pohledů (lokací) zobrazujících jednotlivé stroje. Tyto dílčí lokace jsou vzájemně spojeny jedním pohledem na celou dílnu. Program je rozdělen do dvou režimů, režimu studijního a režimu praktického. V rámci studijního režimu je možné prohlížet dílnu a seznamovat se se základními technickými údaji o jednotlivých strojích a popisem jejich hlavních částí (vše je namluveno). Zároveň má uživatel kdykoliv k dispozici ucelenější studijní text ve formě studijních skript, kde má možnost si prostudovat detailnější informace o dané problematice. V rámci výrobního režimu je možné si nabyté znalosti ihned ověřit v simulované praxi.
Abstrakt EN: The training software serves like expert praxis virtual alternative for those who never practically worked on machinery. The manufacturing according given manufacturing plan can be tried on virtual machines: lathe, drill and milling machine. The program guides the user through the manufacturing process. The environment of simulated workshop is divided in more views (locations), for one machine each plus one administration view and one general view. There are two mode: study mode and practical mode.
Klíčová slova

Zpět

Patička