Přejít k obsahu


Nonlinear Estimation Software Framework in Optimal and Adaptive Control Problems

Citace:
FLÍDR, M., STRAKA, O., ŠIMANDL, M. Nonlinear Estimation Software Framework in Optimal and Adaptive Control Problems. In Proceedings of the 19th IFAC World Congress, 2014. Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 5485-5490. ISBN: 978-3-902823-62-5 , ISSN: 1474-6670
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonlinear Estimation Software Framework in Optimal and Adaptive Control Problems
Rok vydání: 2014
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Miroslav Flídr Ph.D. , Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek představuje použití softwarového balíku pro MATLAB navrženého pro úlohu nelineárního odhadu stavu diskrétních dynamických systémů v problémech optimálního a adaptivního řízení. Hlavní účel balíku je usnadnit implementaci, testování a použití různých metod nelineárního odhadu stavu. Nicméně, díky jeho variabilitě je balík vhodný i pro úlohy adaptivního řízení. Návrhář regulátoru může využít libovolný z velkého počtu nabízených estimátorů, které poskytují nezbytné odhady stavu a parametrů ve formě podmíněné hustoty pravděpodobnosti. Článek představuje možnosti použití balíku v problémech optimálního a adaptivního řízení. Je ukázáno, jak jednoduše a přirozeně může být problém odhadu popsán pomocí balíku a jak snadno jej lze zasadit do regulátoru.
Abstrakt EN: The paper presents the use of a MATLAB based software framework designed for nonlinear state estimation of discrete-time dynamic systems in optimal and adaptive control problems. The main focus of the framework is to facilitate implementation, testing and use of various nonlinear state estimation methods. Nevertheless, due to its versatility, the framework is also suitable for adaptive control purposes. The designer of the controller can utilize any of the large number of offered estimators which provide the necessary state and parameter estimates in the form of conditional probability density function. The paper presents the possibilities of the toolbox usage in optimal and adaptive control problems. It will be demonstrated how easily and naturally an estimation problem can be described by means provided by the framework and how easily it can be fitted into and controller.
Klíčová slova

Zpět

Patička