Přejít k obsahu


Zdravá chůze

Citace:
Stašková, Š., Poková, P., Valešová, M., Firýtová, R. Zdravá chůze. Plzeň, 20.05.2014 - 22.05.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The healthy walk
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Šárka Stašková , Mgr. Petra Poková , Mgr. Monika Valešová , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: V úvodu se studenti seznámili s anatomickým minimem v oblasti nohy. Byly prezentovány jednotlivé klouby nohy a pohyby, které jsou v daných kloubech možné. Podrobně byla popsána klenba nohy příčná a podélná. V poslední části tohoto bloku byli posluchači seznámeni s vadami nohou. Byl jim vysvětlen pojem plochá noha a vliv této získané vady nohy na celkové držení těla. Stručně byly představeny i některé druhy vrozených vad nohou. K prezentaci jednotlivých vad bylo využito anatomických modelů. Následně byli studenti rozděleni na dvě skupiny, kdy jedna skupina měla praktický nácvik metody Senzomotorické stimulace a druhá skupina prošla vyšetřením plosky na PodoCamu. Skupiny se poté vyměnily. Studentům byla představena metodika Senzomotorické stimulace, její historie a fáze nácviku. Následoval praktický nácvik „malé nohy“ nejprve pasivně, následně aktivně s dopomocí a poté samostatně v poloze sed. Po zvládnutí této výchozí polohy se přechází do nácviku korigovaného stoje. Posluchači si mohli vyzkoušet nácvik metodiky i s využitím balančních pomůcek. Praktické vyšetření a hodnocení zatížení plosky nohy pomocí přístroje PodoCam. Posluchači měli možnost názorně, v barevném rozlišení vidět rozložení váhy na jednotlivých segmentech nohy. Tento projektový den byl natáčen TV ZAK a vytvořený příspěvek byl prezentován touto TV. Svůj příspěvek do vysílání pořídily i zástupci Českého rozhlasu Plzeň.
Klíčová slova

Zpět

Patička