Přejít k obsahu


Zdravá chůze a nordic walking

Citace:
Stašková, Š., Firýtová, R., Poková, P., Valešová, M., Ryba, L. Zdravá chůze a nordic walking. Železná Ruda, 27.05.2014 - 27.05.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Healthy walking and Nordic walking
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Šárka Stašková , Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Petra Poková , Mgr. Monika Valešová , Mgr. Lukáš Ryba
Abstrakt CZ: V úvodu se studenti seznámili s anatomickým minimem v oblasti nohy. Byly prezentovány jednotlivé klouby nohy a pohyby, které jsou v daných kloubech možné. Podrobně byla popsána klenba nohy příčná a podélná. Posluchači byli seznámeni s vadami nohou. Byl jim vysvětlen pojem plochá noha a vliv této získané vady nohy na celkové držení těla. K prezentaci jednotlivých vad bylo využito anatomických modelů. Studenti byli dále seznámeni s historií vzniku Nordic Walking. Studentům byly představeny různé typy hůlek používaných na NW, jejich výhody, případně nevýhody. Nemalý důraz je kladen také na poutko, které hůlka má. I to může ovlivnit kvalitu techniky NW. Následně byli studenti rozděleni do čtyř skupin. Tři skupiny se věnovaly praktickému nácviku metody Senzomotorické stimulace. Jedna skupina se věnovala praktickému nácviku zvládání techniky chůze NW. Jednotlivé skupiny se na stanovištích postupně vystřídaly. Stanoviště pro nácvik metody Senzomotorické stimulace byla zaměřena na stimulaci plosky nohy pomocí stimulačních míčků a válečků. Následoval praktický nácvik „malé nohy“, nejprve pasivně, poté aktivně s dopomocí, aktivně a s využitím pomůcek. Po zvládnutí aktivity vsedě si studenti vyzkoušeli korigovaný stoj a jeho varianty. Aplikované prvky si poté vyzkoušeli na balančních plochách. Během praktického nácviku techniky NW si studenti osvojili techniku chůze po rovině, do a z kopce. Následovala procházka po okolí. Konkrétně do nedalekého Alžbětína a zpět, kdy si studenti vyzkoušeli techniku chůze NW v terénu.
Klíčová slova

Zpět

Patička