Přejít k obsahu


Zdravá chůze

Citace:
Stašková, Š., Poková, P., Firýtová, R., Ryba, L. Zdravá chůze. Klatovy, 24.06.2014 - 24.06.2014.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The healthy walk
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Šárka Stašková , Mgr. Petra Poková , Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Lukáš Ryba
Abstrakt CZ: V úvodu se žáci seznámili s anatomickým minimem v oblasti nohy. Byly prezentovány jednotlivé klouby nohy a pohyby, které jsou v daných kloubech možné. Podrobně byla popsána klenba nohy příčná a podélná. V poslední části tohoto bloku byli posluchači seznámeni s vadami nohou. Byl jim vysvětlen pojem plochá noha a vliv této získané vady nohy na celkové držení těla. Stručně byly představeny i některé druhy vrozených vad nohou. K prezentaci jednotlivých vad bylo využito anatomických modelů. Dále byli žáci rozděleni na dvě skupiny, kdy jedna skupina měla praktický nácvik metody Senzomotorické stimulace a druhá skupina měla praktický nácvik chůze Nordic Walking. Žákům byla představena metodika Senzomotorické stimulace, její historie a fáze nácviku. Následoval praktický nácvik „malé nohy“ nejprve pasivně, následně aktivně s dopomocí a poté samostatně v poloze sed. Po zvládnutí této výchozí polohy se přechází do nácviku korigovaného stoje. Posluchači si mohli vyzkoušet nácvik metodiky i s využitím balančních pomůcek. Praktický trénink chůze Nordic Walking byl zaměřen na správné nastavení holí, na techniku chůze po rovině, do a z kopce. Žáci si vyzkoušeli i chůzi v různém rytmu. Následoval praktický nácvik metody prostřednictvím vycházky po novém městském okruhu, městském parku a zpět.
Klíčová slova

Zpět

Patička