Přejít k obsahu


Photoinduced Nonlinear Optical Second-Order Optical Effects in the Ag-ZnO Nanorods

Citace:
AL-JAARY, A., TAN, S. T., NAUMAR, F. Y., UMAR, A., OYAMA, M., ALAHMED, Z., KAMARUDIN, H., KITYK, I. Photoinduced Nonlinear Optical Second-Order Optical Effects in the Ag-ZnO Nanorods. International Journal of Electrochemical Science, 2014, roč. 9, č. 11, s. 6352-6358. ISSN: 1452-3981
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Photoinduced Nonlinear Optical Second-Order Optical Effects in the Ag-ZnO Nanorods
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Sin Tee Tan , Fitri Yeni Naumar , A.A. Umar , M. Oyama , Z.A. Alahmed , H. Kamarudin , I.V. Kityk
Abstrakt CZ: ZnO nanorody s řízenou hustotou povrchu byly úspěšně získány jednoduše změnou koncentrace růstového roztoku. Bylo zjištěno, že změna v koncentraci růstového roztoku může měnit hustotu povrchu ZnO nanorodů pěstovaných na povrchu.Nejnižší koncentrace produkuje nejnižší hustotu nanorods povrchu.
Abstrakt EN: ZnO nanorods with controlled-surface density have been successfully obtained by simply varying the concentration of the growth solution. It was found that the variation in the growth solution concentration may vary the surface density of the ZnO nanorods arrays grown on the surface. The lowest concentration produces the lowest nanorods surface density.
Klíčová slova

Zpět

Patička