Přejít k obsahu


Magnetic and thermoelectric properties of three different atomic ratio of Bi/Mn in BiMn2O5: DFT approach

Citace:
KHAN, W., AL-JAARY, A., AHMAD, K. R., ALAHMED, Z. Magnetic and thermoelectric properties of three different atomic ratio of Bi/Mn in BiMn2O5: DFT approach. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2014, roč. 369, č. listopad 2014, s. 234-242. ISSN: 0304-8853
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Magnetic and thermoelectric properties of three different atomic ratio of Bi/Mn in BiMn2O5: DFT approach
Rok vydání: 2014
Autoři: Wilayat Khan M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Khairel Rafezi Ahmad , Z.A. Alahmed
Abstrakt CZ: Elektronová struktura a magnetické vlastnosti tří různých vzorků BiMn2O5, jsou vypočteny s použitím metody the density functional theory (DFT). Tyto vzorky mají různé koncentrace Bi = Mn. Pro jednoduchost ja nazíváme A, B a C. Vypočtená pásová struktura vykazuje částečnou metallicitu pro všechny vzorky, a 100% spinovou polarizaci na úrovni Fermi.Spin nahoru / dolů hustota stavů jsou vypočteny s použitím metody Engel–Vosko generalized gradient approximation (EV-GGA). Konfrontovali jsme účinek Mn magnetického momentu (μB) na elektronických a magnetických vlastnostech celých vzorků. Teplota je závislá na ttermoelektrických vlastnostech také jako elektrická a tepelná vodivost, Seebeckův součinitel a účiník se také vypočítal použitím Boltzmann transport theory v rámci BoltzTraP kódu. Naše výsledky ukazují, že tyto vlastnosti jsou silně závislé na koncentraci Bi = Mn
Abstrakt EN: Electronic structure and magnetic properties of the three different samples of BiMn2O5, are calculated using the density functional theory (DFT). These samples have different Bi=Mn concentration. For simplicity, we suggest to call them as A, B and C. The calculated band structures show half metallicity for all samples, and possess 100% spin polarization at the Fermi level. The spin up/down density of states are calculated using Engel–Vosko generalized gradient approximation (EV-GGA). We have discussed the effect of Mn magnetic moment (μB) on the electronic and magnetic properties of the entire samples. The temperature dependent thermoelectric properties like electrical and thermal conductivity, Seebeck coefficient and power factor are also calculated, employing the Boltzmann transport theory under the BoltzTraP code. Our results indicated that these properties are strongly dependent on Bi=Mn concentration.
Klíčová slova

Zpět

Patička